گروه آموزشی مدیریت خانواده این وبلاگ با هدف انتشار اخبار،اطلاعیه ها ارائه مطالب آموزشی و تبادل اطلاعات بین هنرآموزان مدیریت خانواده استان طراحی گردیده. http://nedaykodak.mihanblog.com 2019-09-19T02:59:19+01:00 text/html 2018-09-22T01:39:16+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی تبریک سال تحصیلی۹۷-۹۶ http://nedaykodak.mihanblog.com/post/380 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span class="st"><span dir="rtl"><strong>آغاز سال تحصیلی نو را که سرآغاز رویش و طراوت در بوستان عشق و محبت است به تمامی همکاران ارجمند و&nbsp; فرهیخته و دانش آموزان جویای دانش و معرفت تبریک می گوییم و از خداوند منان برای تمامی عزیزان توفیق روز افزون همراه با شکوفایی و سربلندی مسئلت داریم.</strong></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"><strong><strong><span class="st"><span dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(35, 230, 230);"><span style="font-size: 14pt;"><strong>•</strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></span></span></span></span><strong>شروع مهر سرآغاز بهار مهربانی و دوستی مبارک باد</strong></span></span></span></p> text/html 2017-11-28T15:06:43+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی شیوه نامه اجرایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بر اساس محتوای استانداردها و منابع درسی http://nedaykodak.mihanblog.com/post/387 <span dir="rtl"><span style="font-size: medium;">شیوه نامه اجرایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی بر اساس محتوای استانداردها و منابع درسی<br></span></span><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="Ep_1F69GpwLuzM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbfoEmnx0FQ91QnYbRTMCjKu0yMkl0DAfN_aTcuYoWVf874v32" alt="Image result for ‫تصویری درباره تولید محتوای الکترونیکی‬‎" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" width="332" height="231"><br><span dir="rtl"><span style="font-size: medium;"></span> </span> <p><span dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span dir="rtl"><span style="font-size: medium;">برای دریافت به<a rel="nofollow" href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000304&amp;block=news&amp;id=11262941" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"> سایت دبیر خانه</span></a> مراجعه نمایید</span></span></span></span></p> text/html 2017-11-28T15:01:00+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی شیوه نامه تطبیق محتوای استانداردهای آموزشی جدید سازمان فنی و حرفه ای با منابع آموزشی سال های گذشته http://nedaykodak.mihanblog.com/post/386 <div class="TopPost"> <br> </div> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">شیوه نامه تطبیق محتوای استانداردهای</span> آموزشی جدید سازمان فنی و حرفه ای با منابع آموزشی سال های گذشته، به همراه استانداردهای آموزشی جدید سازمان فنی و حرفه ای &nbsp;و برگه های برگه تعیین منابع مربوطه که توسط دبیرخانه راهبری کشوری طراحی شده</span> <p><img src="https://www.uplooder.net/img/image/90/53450d611652433592bcf7b30ae6bdaa/Unاتitled.jpg" alt="" width="282" height="189"><br><span style="font-size: medium;"></span></p> <p><font size="4">برای در</font><font size="4">یافت مناب</font><font size="4">ع به <span style="color: #ff0000;"><a href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000304&amp;block=news&amp;id=11262830" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">س</span></a></span></font><font size="4"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000304&amp;block=news&amp;id=11262830" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">ایت دبیر خانه</span></a> </span>مراجعه نمایید.</font></p> text/html 2017-10-31T15:54:34+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی شیوه نامه اجرایی جشنواره شیوه های نوین تدریس http://nedaykodak.mihanblog.com/post/385 <p><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">شیوه نامه اجرایی جشنواره شیوه­ های نوین تدریس به همراه فرم گزارش برگزاری کارگاه </span></p> <p><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">آموزشی توسط دبیر خانه راهبری کشوری طراحی و در اختیار هنرآموزان&nbsp; رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده استان قرارمی گیرد</span></p> <p><span style="font-size: large; font-family: arial,ans-serif;">برای دریافت شیوه نامه <a href="http://s8.picofile.com/file/8310379618/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a> نمایید<br></span></p> text/html 2017-10-31T15:52:50+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی استانداردهای جدید http://nedaykodak.mihanblog.com/post/384 برای دریافت استاندارد های تعریف شده در دفتر کاردانش روی استاندارد مورد نظر کلیک کنید <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8310183868/6_6_.jpg" alt=""></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: arial,ans-serif;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8310182442/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">برنامه ریزی امور اقتصاد خانواده</span></a></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: arial,ans-serif;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8310182534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">برنامه ریزی امور تغذیه در خانواده</span></a></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: arial,ans-serif;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8310182684/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده</span></a></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: arial,ans-serif;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8310182768/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">استاندارد نرم افزار کاربر اداری</span></a></span></p> <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8310183784/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf.html" alt=""></p> text/html 2017-10-24T15:48:57+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی http://nedaykodak.mihanblog.com/post/383 <p dir="LTR" align="right"> <strong><span dir="RTL">شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی</span></strong></p> <p dir="LTR" align="right"> <span dir="RTL">شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی ماهک برای سال جاری توسط دبیرخانه راهبری کشوری طراحی و در اختیار سرگروه های آموزشی رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده استان ها قرارمی گیرد.</span></p> <p dir="LTR" align="right"> &nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right"> <a href="http://home.tama.ir/myfolder/10016/files/sheve97.docx"><span dir="RTL">&nbsp; برای دریافت شیوه نامه فصلنامه الکترونیکی اینجا را کلیک کنید.</span></a></p> <p dir="LTR" align="right"> &nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right"> <a href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/serveFile?code=e7b4738aa09117aa6bf1e61508581400"><span dir="RTL">&nbsp;ب</span></a><a href="http://home.tama.ir/myfolder/10016/files/dokht97.docx">برای دریافت صفحه تکنیکهای آسان دوخت و دوزاینجا را کلیک کنید</a></p> <p dir="LTR" align="right"> &nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right"> <a href="http://home.tama.ir/myfolder/10016/files/amcanat97 karga.docx"><span dir="RTL">برای&nbsp; دریافت صفحه روش های صحیح استفاده از امکانات کارگاهی </span></a></p> <p dir="LTR" align="right"> &nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right"> <a href="http://home.tama.ir/myfolder/10016/files/mohit zist97.docx"><span dir="RTL">&nbsp;برای دریافت صفحه محیط زیست, قدم های کوچک - تاثیرات بزرگ </span></a></p> <p dir="LTR" align="right"> &nbsp;</p> <p dir="LTR" align="right"> <a href="http://home.tama.ir/myfolder/10016/files/hazine kahesh97.docx"><span dir="RTL">برای دریافت صفحه کاهش هزینه فعالیت های کارگاهی</span></a></p><br><span style="font-size: medium;"></span> text/html 2017-10-20T15:44:08+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی بودجه بندی و بارم بندی مهارت سالم زیستن مقدماتی http://nedaykodak.mihanblog.com/post/382 <span style="font-size: large;">بودجه بندی و بارم بندی مهارت سالم زیستن مقدماتی برای پایه یازدهم توسط دبیرخانه طراحی و تدوین گردیده است . لطفا <span style="color: #ff0000;"><a rel="nofollow" title="بودجه بندی" href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000304&amp;block=news&amp;id=11175100" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a> </span>کنید</span><p><img src="http://s9.picofile.com/file/8309146392/201170407_171733.jpg" alt=""></p> text/html 2017-09-23T03:06:06+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی تسلیت ماه محرم http://nedaykodak.mihanblog.com/post/327 <div class="allmode_img"><a href="http://www.beytoote.com/fun/sms/merry-muharram2-sms.html" target="_blank"></a></div> <p class="allmode_img" align="center"><a href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms2-muharram-condolences.html" target="_blank"><img style="WIDTH: 396px; HEIGHT: 237px" title="پیامک تسلیت ماه محرم" alt="اس ام اس های ماه محرم , اس ام اس تسلیت ماه محرم" src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/fun/fu8025.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1" width="200" height="120"></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران<br>ماه فریادهای خونین و ماه طنین، مؤید صحرای عشق<br>بر شما عاشوراییان تسلیت باد . . .</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4"></font>&nbsp;</p><a href="http://www.google.com/url?url=http://www.coe.ac.ir/find.php%3Fitem%3D1.61.187.fa&amp;rct=j&amp;frm=1&amp;q=&amp;esrc=s&amp;sa=U&amp;ved=0ahUKEwjyh9X6w8DPAhUDuRQKHRmmAW0QwW4IFzAB&amp;usg=AFQjCNGQBF2gl7hJ6Xs57VyG91gHOoK2hw"></a> text/html 2017-05-02T02:06:18+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی برگزاری نمایشگاه هنرستان مطهر دهدشت http://nedaykodak.mihanblog.com/post/379 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>جهت دریافت عکس&nbsp;</b></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8293739726/NIK.zip.html" target="" title="">اینجا کلیک</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>&nbsp;کنید.</b></font></div> text/html 2017-05-02T01:53:15+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی نمونه کار هنرجویان رشته مدیریت خانواده هنرستان مطهر دهدشت http://nedaykodak.mihanblog.com/post/378 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>جهت دریافت عکس&nbsp;</b></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8293739350/NIK.zip.html" target="" title=""><font color="#ff0000">اینجا کلیک</font>&nbsp;</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>کنید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-26T00:03:22+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی خواص معجون سیاه دانه و عسل http://nedaykodak.mihanblog.com/post/285 <img style="border: medium none; margin: 14px;" alt="خواص معجون سیاه دانه و عسل" title="خواص معجون سیاه دانه و عسل" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1394/4/4/470522_225.jpg" width="250" align="left"> text/html 2017-04-01T12:52:58+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی فرم چالش های پیش روی نظام آموزشی 6-3-3 http://nedaykodak.mihanblog.com/post/373 <span style="font-size: large;">برای دریافت فرم چالش های پیش روی نظام آموزشی 6-3-3 <a rel="nofollow" title="فرم چالش ها دبیرخانه" href="http://s8.picofile.com/file/8291047018/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_6_3_3.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a> کنید</span> text/html 2017-03-23T12:55:42+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی فرم ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی http://nedaykodak.mihanblog.com/post/375 <font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; <span style="font-size: medium;">جهت دریافت فرم ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی <a rel="nofollow" title="فرم ارزیابی" href="http://modiriatekhanevade.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000304&amp;block=school_dpage&amp;pageid=106467" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">کلیک</span></span> </a>کنید</span></b></font> <br> text/html 2017-03-23T12:54:38+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی فصلنامه ماهک http://nedaykodak.mihanblog.com/post/374 <span style="font-size: medium;">برای دریافت فصلنامه ماهک زمستان 1395 <span style="color: #ff0000;"><a rel="nofollow" title="فصلنامه ماهک زمستان" href="http://s8.picofile.com/file/8289355818/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a></span> کنید</span> text/html 2017-03-07T14:57:10+01:00 nedaykodak.mihanblog.com رویا نیک اقبالی تمدید تولید کحتوا الکترونیکی http://nedaykodak.mihanblog.com/post/376 <h1 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px;"><font color="#330033">تمدید فرصت تحویل محتوای الکترونیکی</font></h1> <p>بنابه درخواست شما عزیزان، فرصت تحویل محتوای الکترونیکی در فراخوان مربوط تا 20 فروردین ماه سال 96 تمدید شد</p>