تبلیغات
گروه آموزشی مدیریت خانواده - اهمیت بكارگیری خلاقیت در فعالیت های همكاران هنرآموز
با توجه به اینکه مجرب ترین نیروهای تخصصی در گروه های آموزشی هر استان مشغول به خدمت هستند دبیرخانه صرفا برای ایجاد هماهنگی در ارسال فعالیت های برنامه عملیاتی ، چارچوبی اولیه به عنوان شیوه نامه و فرم در نظر گرفته و محدودیت بیشتری قائل نشده است.بدیهی است بکارگیری خلاقیت و تجربیات گروه آموزشی و هنرآموزان هر استان در انجام همه فعالیت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موجبات تنوع و شکل گیری ایده های جدید را فراهم می سازد.تاریخ : پنجشنبه 17 دی 1394 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : رویا نیک اقبالی | نظرات