تبلیغات
گروه آموزشی مدیریت خانواده - شیوه نامه اجرایی فراخوان تحلیل کتاب های درسی دوم وسوم مدیریت خانواده فنی وحرفه ای

 

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

دبیرخانه راهبری کشوری مدیریت خانواده کاردانش و فنی و حرفه­ای

شیوه نامه اجرایی

 فراخوان تحلیل کتاب های درسی دوم وسوم مدیریت خانواده فنی وحرفه ای

مقدمه:

 دبیرخانه راهبری کشوری مدیریت خانواده شاخۀ کاردانش و فنی و حرفه ای در نظر دارد  با توجه به بند شماره 1 از محور نقد و بررسی محتوا در برنامۀ عملیاتی تأیید شده از سوی دفاتر ذیربط ، طبق نامۀ ارسال شده با شمارۀ  164354/440  مورخه 13/8/94   فراخوان کتاب های درسی سال دوم وسوم مدیریت خانواده فنی وحرفه ای تحلیل برگزار نماید.

لذا شیوه­نامه و دستورالعمل اجرایی این فعالیت توسط دبیرخانه تدوین گردیده و در اختیار سرگروه­های محترم استان­ها قرار می­گیرد. از سرگروه­های مدیریت خانواده فنی وحرفه ای تقاضا می­گردد شیوه­نامه و دستورالعمل ارسال شده از طرف دبیرخانه را  دریافت نموده و به­ نحو مقتضی به هنرآموزان اطلاع رسانی نمایند و فعالیت­های انجام شده توسط هنرآموزان را پس از جمع­آوری بررسی نموده و بهترین تحلیل­ها را با ذکر مشخصات  هنرآموز مربوطه به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

اهداف:

-         شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی 

شیوۀ  اجرا :

1.       سرگروه­های محترم شیوه­نامه و دستورالعمل تدوین شده توسط  دبیرخانه را پس از دریافت به­ نحو مقتضی به هنرآموزان اطلاع رسانی نمایند و فعالیت­های انجام شده توسط هنرآموزان را جمع­آوری و بررسی نمایند.

2.       در این فراخوان بایستی کتاب­های تخصصی سال دوم و سوم از لحاظ رابطه محتوی با زمان، سودمندی، رغبت و توان مخاطب بررسی گردیده و ایرادات و نقاط ضعف موجود در قالب یک فایل برای دبیرخانه ارسال شود.

3.       پس از بررسی ، خلاصه­ای از بهترین تحلیل­ها در فرم پیوست گنجانده و به دبیرخانه ارسال شود ( فرم طراحی شده توسط دبیرخانه به صورت WORD  با قابلیت افزایش تعداد سطرها در اختیار همکاران قرار می­گیرد).

4.       در این فرم بخش خاصی برای معرفی هنرآموزانی که بهترین تحلیل­ها را ارائه نموده­اند (حداکثر 3 نفر) در نظر گرفته  شده و ذکر مشخصات این هنرآموزان ضروری می­باشد.

5.       فرم­ها در قالب  WORD با قلم 14 B Nazanin تکمیل شوند.

6.       فرم­های تکمیل شده در فاصلۀ زمانی 20 فرودین ماه از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه ارسال گردند.

 

 

 

 

 

 

 

فرم تحلیل کتاب های درسی دوم وسوم مدیریت خانواده شاخه فنی وحرفه ای

 

سرگروه­ محترم استان­ :........................................................

تقاضا می­گردد که تحلیل­های انجام شده توسط هنرآموزان رشتۀ مدیریت خانواده شاخه فنی وحرفه ای استان خود را جمع­آوری نموده و پس از بررسی، خلاصه­ای از بهترین تحلیل­ها در فرم زیر با ذکر مشخصات هنرآموزان مربوطه (حداکثر3 نفر)، گنجانده شود.

 

تحلیل کتاب های درسی سال دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل کتاب های درسی سال سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی هنرآموزان(حداکثر 3 نفر)

1

2

3

 

با تشکر دبیرخانه راهبری کشوری مدیریت خانواده        

 
تاریخ : سه شنبه 1 دی 1394 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : رویا نیک اقبالی | نظرات