تبلیغات
گروه آموزشی مدیریت خانواده - استاندارد های مدیریت خانواده

دانلود استانداردهای مهارتی و آموزشی رشته مدیریت خانواده با کد 6170


1-مهارت هنر درخانه  :                            هنردرخانه _6170  .pdf

2- مهارت مدیریت وبرنامه ریزی :              برنامه ریزی _6170 .pdf

3-مهارت سالم زیستن :                        سالم زیستن _6170.pdf

4- مهارت آشپزی2 ( اختیاری ):               استانداردآشپزی _2.pdf

5- مهارت سرمه دوزی( اختیاری ) :         استاندارد سرمه دوز.pdf
تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : رویا نیک اقبالی | نظرات